Neurocoaching- czym jest i jaki ma wpływ na pracę Coacha? 

Zanim o samym neurocoachingu, warto najpierw wspomnieć o neurobiologii – nauce interdyscyplinarnej, zajmującej się badaniem systemu nerwowego, której głównym celem jest poznanie tajemnic działania mózgu. To ważne z poziomu sesji coachingowej i relacji Coach – klient. 

Dzięki neurobiologii coach jest w stanie zrozumieć aspekty mające wpływ na zachowanie człowieka, a tym samym zmaksymalizować efekty sesji coachingowej. Ta świadomość daje obraz tego, w jaki sposób klient zachowuje się, wyraża, postrzega świat i rzeczywistość oraz jaki jest jego poziom motywacji i empatii.

Główne obszary neurocoachingu to: emocjonalność, relacje interpersonalne, uważność i neuroplastyczność. 

Dzięki znajomości neurocoachingu, coach w pracy z klientem używa narzędzi: pytanie otwarte i pogłębiające, koncentracja na przyszłości, nie sugerowanie rozwiązań oraz nie udzielanie rad. 

W swojej praktyce zauważyłem, że znajomość neurocoachingu wzmacnia takie obszary moich klientów jak: radzenie sobie z emocjami i stresem, podejmowanie decyzji, interakcja z innymi, zwiększenie poziomu motywacji, akceptacja zmian oraz podjęcie działań mających na celu poprawę jakości życia. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *