SZKOLENIA MANAGERSKIE

Chcesz rozwijać się jako lider? Zdobyć wiedzę, która ułatw Ci zarządzanie ludźmi? Sprawdź szkolenia managerskie Olsztyn Michał Romanika

 

Szkolenia managerskie Olsztyn i nie tylko

Szkolenie skierowane do managerów niższego, średniego i wysokiego szczebla.

Tematykę szkoleń zawsze ustalam z klientem indywidualnie wg obecnych potrzeb oraz kompetencji uczestników. Moich szkoleń nie można wybrać i zamówić jak w sklepie. Analiza potrzeb klienta to ważny proces w całym procesie szkoleniowym.

Szkolenia oparte są na cyklu Kolba, czyli : Modelu Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model). Towarzyszą im również zagadnienia z obszaru neurobiologii oraz kognitywistyki.

Metody stosowane podczas szkoleń

  • Scenki handlowe (odgrywanie ról)
  • Burze mózgów
  • Prezentacja 
  • Dyskusja
  • Gry sprzedażowe 
  • Praca z kwestionariuszami i narzędziami do autoanalizy

Szkolenia dla mAnagerów

Profesjonalna Komunikacja interpersonalna szefa

Umiejętność rozpoznawania, a także nawiązywania pozytywnych relacji z podwładnymi. Szkolenie oparte na doskonaleniu technik miękkich oraz najnowszych doniesień z obszaru neurobiologii oraz kognitywistki.

Przywództwo, a zarządzanie

Szkolenie wstępne dla kadry managerskiej. Jak od początku zbudować autorytet, a także stać się liderem.

Trudne decyzje managera

Praktyczne umiejętności w komunikacji z pracownikiem m.in. jak karać, nagradzać, dyscyplinować, a także zwalniać pracowników.

Zarządzanie sobą w czasie i efektywność osobista

Jak zaplanować dzień, pogrupować zadania, maksymalnie skoncentrować się na jednym zadaniu. Jak motywować, a także nagradzać siebie, czyli "jak pracować mądrze, a nie długo".

Delegowanie zadań

10 skutecznych metod delegowania. Delegowanie sytuacyjne, czyli zdolność dopasowania stylu delegowania do osobowości, a także etapu rozwoju pracownika. Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

Style zarządzania pracownikami

Wybrane style zarządzania pracownikami. Douglas Mcgregor, Daniel Goleman, siatka kierownicza Blake'a i Moutona. Zarządzanie sytuacyjne Kennetha Blancharda.

Szef w roli coacha

Wykorzystanie wiedzy z zakresu coachingu do efektywnego zarządzania, a także motywowania zespołu sprzedażowego.

Diversity and Inclusion

Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej.

Feedback

Czyli, sztuka udzielania informacji zwrotnej. Praktyczne techniki stawiania pytań, a także prowadzenia rozmów.

Szkolenia mAnagerskie

„Burza Mózgów"

Czyli, kopalnia pomysłów. Jak profesjonalnie przygotować, a także poprowadzić spotkanie aby maksymalnie wykorzystać potencjał uczestników?

Skuteczna organizacja i zarządzanie pracą zdalną

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a także umiejętności niezbędne do wykorzystania w pełni korzyści, jakie niesie za sobą praca zdalna oraz zminimalizowanie niedogodności związanych z home office.

Mózg Lidera

12 zasad postępowania liderów/managerów, stosujących odkrycia neurobiologii, a także kognitywistki. Czy można "oszukać" mózg ?

Konflikt w organizacji

Szef w roli mediatora. Praktyczne umiejętności rozpoznania, a także rozwiązania konfliktów.

Rotacja pracowników

Jak uniknąć kosztowej fluktuacji kadr?

Psychologia szefa

Czy możemy mówić o kryzysie zarządzania? Czy jesteś skutecznym managerem? Szkolenie z wykorzystaniem testów merytorycznych, a także sytuacyjnych oraz elementów psychologii i neurobiologii w obszarze zarządzania.

Sztuka przygotowania i prowadzenia prezentacji

Zasady tworzenia prezentacji, które zaciekawią Twoich słuchaczy. Jak prowadzić prezentacje aby być słuchanym? Znaczenie, a także trening komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień publicznych.

ZAAWANSOWANA komunikacja z pracownikieM

Analiza transakcyjna Erica Berne. Porozumienie bez przemocy – Marshall Rosenberg.

Kim naprawdę są pracownicy, którymi zarządzam?

Typologia osobowości Carl Gustav Jung, Sigmund Freund oraz WIELKA PIĄTKA, pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae'a.

Jak skutecznie motywować pracowników

Teorie motywacji. Metoda sześciu kroków wg Michaela V. Pantalona.

Efektywne zarządzanie i systematyczny, długofalowy rozwój pracowników

Jak dbać o motywację, a także rozwój zespołu aby osiągać długofalowe sukcesy? Jak utrzymać wysoki poziom zaangażowania, który będzie miał swoje odzwierciedlenie w realizacji założonych celów? Wykorzystanie metod coachingowych w rozmowach z pracownikami.

Raport Coachingowy z wizyt

Rozwój kompetencji handlowca podczas pracy w terenie ("podwójne wizyty"). Praktyczne narzędzia, a także rozwiązania.

Pokonaj stres

Czyli umiejętność zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach managra.

Wybrane zagadnienia z teorii zarządzania i przywództwa

Badania i trendy, które wpłynęły na najnowsze koncepcje zarządzania.

MOJE SZKOLENIA MANAGERSKIE

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIA MANAGERSKIE W OLSZTYNIE I NNYCH MIASTACH?

Napisz do mnie lub zadzwoń, aby umówić termin szkolenia