COACHING

Coaching managerski

Klientami są managerowie na wszystkich szczeblach zarządzania. Podczas sesji odkrywamy mocne strony managerów. Coaching pomaga omijać osobiste bariery, a także ograniczenia, ułatwia efektywne funkcjonowanie w zespole. Coach pracuje z managerem nad zwiększeniem jego potencjału, wiedzy, a także podniesieniem jego ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań.

COACHING BIZNESOWY

Klientami są managerowie wysokie szczebla lub właściciele firm. Podczas sesji klient ma okazję do spojrzenia na biznes z innej perspektywy co powoduje dostrzeżenie nowych możliwości, a także rozwiązań. Klient uświadamia sobie również jakich potrzebuje kompetencji lub które z nich należy doskonalić, a także jeszcze skuteczniej rozwijać swój biznes.

Coaching Zespołowy

W sesjach uczestniczy zespół osób znających się, a także współpracujących. Podczas sesji pracujemy nad relacjami, a także zadaniami przed, którymi stoi zespół. Ta forma coachingu pozwala na budowę wewnętrznej spójności, tożsamości oraz zaangażowania zespołu. Coaching zespołowy wykorzystywany jest również przy braku efektywności zespołu lub podczas wdrażania nowych projektów.

Life Coaching

Obszarem współpracy są klienci indywidualni. Podczas sesji koncentrujemy się na osiąganiu celów osobistych takich jak związki, relacje, rozwój potencjału, a takżekreatywności, plany życiowe, deficyty dotyczące uwagi lub motywacji. Podczas sesji pracujemy również nad zwiększeniem pewności siebie potrzebnej do osiągania wyznaczonych celów w życiu. W tym ścieżki kariery.

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA COACHING

Napisz do mnie lub zadzwoń I zarezerwuj termin spotkań